برگزاری اولین جلسه کمیته صنعت همایش
1389-05-16

به گزارش دبیرخانه همایش، اولین جلسه کمیته صنعت همایش در روز سه شنبه مورخ 23 شهریور ماه در محل دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود. دکتر افشین دبیر همایش ضمن اعلام این خبر افزود : ماموریت کمیته صنعت همایش، تلاش برای ارتقای کارآمدی و کارایی برنامه های همایش برای مخاطبان صنعتی و محیط های کسب و کار است. لذا در این جلسه از مدیران سازمان  ها و شرکت ها و همچنین متخصصان و صاحبنظران حوزه تهویه صنعتی دعوت شده است تا ضمن بررسی مسائل و چالش های اصلی تهویه صنعتی در کشور، به تعیین مباحث قابل طرح در همایش جهت پاسخگویی به نیازهای صنعت در این زمینه پرداخته شود. گفتنی است گزارش مشروح این جلسه متعاقباً از طریق سایت اعلام خواهد شد.