برگزاری دومین جلسه کمیته صنعت همایش
1389-09-29

دومین جلسه کمیته صنعت همایش در روز دوشنبه مورخ 29 آذر ماه در محل دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. گفتنی است گزارش مشروح این جلسه متعاقباً از طریق سایت اعلام خواهد شد.