تمدید مهلت شرکت در مسابقه طراحی سیستم تهویه صنعتی
1389-10-05

مهلت شرکت در مسابقه دومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی تا 25-10-1389 تمدید شد. برای مشاهده جزئیات و شرکت در مسابقه اینجا را کلیک کنید.

لازم به ذکر است که بنا بر تصمیم دبیرخانه همایش، حضور در مسابقه برای تیم های دانشجویی رایگان خواهد بود.